Spilt vin

Man skal ikke gråte over spilt vin — det er dagens ord. Så jeg gråter ikke, men venter med tilbakeholdt åndedrett på å se om min nesten nye pc overlever.

Godt man har en jobbe-pc i slike stunder …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: