Nesten litt magisk

Det varmer mit morshjerte når min eldste sønn for første gang på eget initiativ går i bokhylla mi, og etter målrettet søken finner The Colour of Magic og legger seg med den som sengelektyre (og faktisk leser 20 sider før han slår av lyset).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: