All work, no play

Overdreven bruk av hjemmekontor kan gi tilbakeslag: Jeg satt hjemme og logget på nettverket på jobben for å legge inn en fraværsmelding i Outlook. (Selv om jeg er syk, skal folk jo ha et slags svar når de sender e-post til meg på jobben). Og jeg gjorde det så enkelt som mulig: “Jeg er syk.” skrev jeg. Enkelt. Dernest klikket jeg ok — og det var da problemet oppstod. Outlook kom opp med et helt umulig valg. Jeg måtte huke av for enten “Jeg er på kontoret” eller “Jeg er ikke på kontoret”. Helt seriøst — jeg satt i hvert fall et halvt minutt og så på de to valgmulighetene, før jeg kom frem til det rette svaret og huket av for “Jeg er på kontoret”. Jeg rettet det riktignok tre sekunder etterpå, men logikken i feilavkryssingen var helt åpenlys.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: