Genetikk eller telepati

Koblingsfeil i minnet er tilsynelatende arvelige, eller også foregår det telepati på et ubevisst plan mellom foreldre og barn. Poden kom i hvert fall ikke tidlig hjem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: