Bemerket i Spektrum II

Jeg satt nøyaktig midt foran scenen i går. Kongen satt fem rekker foran meg og rundt åtte plasser lenger til venstre. Jeg fant det en tanke rart at jeg fikk en bedre plass enn kongen. Kanskje jeg skulle ha tilbudt ham å bytte plass.

Jeg har for øvrig en drikkebong igjen. Jeg lurer på om jeg kan få den innløst neste gang jeg er i Spektrum. Eller få den refundert av regnskapsavdelingen på jobben. Det er vel bare rett og rimelig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: