Naturloven om ungdomsskoleelever

Det finnes en naturlov som sier at ungdomsskoleelever på vei til butikken i storefri ikke kan gå fortere enn en gjennomsnittsrullatorbruker. Samme lov sier også at ungdomsskoleelever i rullatorfart må gå fem i bredden midt i gaten, og at dersom det kommer en bil bak dem, er det å gå inn til siden en fysisk umulighet før samtlige ungdomsskoleelever har sett over skulderen i et halvt minutt og slik sikret seg at bilen verken kan fly eller få plass på fortauet og heller ikke oppløses i den tynne luft når bare de ser inntrengende på den.

Ifølge samme naturlov må en gruppe ungdomsskoleelever som skal splittes opp i de enkelte bestanddelene, stå samlet midt i et gatekryss i minst to minutter før oppsplittingen kan finne sted.

Det finnes en annen naturlov som sier at føreren av en bil alltid lander bak en gruppe ungdomsskoleelever når han eller hun er sent ute.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: