En brysom pc

Som tidligere nevnt krymper alt, også vinmolekyler, i kulde. Hva jeg ikke hadde tenkt på, var at varme får det til å utvide seg igjen. Med andre ord har jeg plassert pc-en i kjøleskapet igjen. Den oppmerksomme leser vet hva det betyr. Sukk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: