Parkeringsrot

I starten av juni søkte jeg om parkeringsrett, som det heter, i parkeringskjelleren på jobben. Fristen for å søke var 20. juni, og hvis man var heldig, fikk man da utleverert parkeringsbrikke rundt 1. august.

I starten av august viste det seg at hun som behandler søknadene, hadde oversett søknaden min. Hun sa jeg skulle sende en e-post til henne, så skulle hun behandle søknaden min så snart hun kom hjem fra ferie rundt 13. august. Jeg sendte e-posten, glad og lettet.

5. oktober fikk jeg, etter mange purringer, endelig beskjed om at jeg var blitt tildelt parkeringsrett. “Du vil snart få nærmere beskjed om hvor du kan hente parkeringsbrikken,” stod det i e-posten. Så jeg avventet den beskjeden.

I dag, over to måneder etter jeg ble tildelt parkeringsrett, og et halvt år etter jeg søkte om parkeringsplass første gang, fikk jeg parkeringsbrikken.

Jeg håper at hun som er ansvarlig for tildeling av parkeringsrett og -brikker, en gang i fremtiden kommer til å trenge min hjelp til en tekst som virkelig haster å få ferdig. Alternativt håper jeg at hun får inndradd parkeringsretten sin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: