Bleak House

Jeg fulgte interessert med i Bleak House som gikk på NRK i romjulen. Som en bekjent uttrykte det, så var det noe helt, eh, Dickensk over den serien. Fine skuespillerprestasjoner var det òg. Det har alltid fascinert meg hvor ulike skuespillere kan virke i forskjellige roller, og Bleak House var intet unntak i så måte. Ordene “Heh?” og dernest “Selvfølgelig!” ledsaget min oppdagelse av at Lady Dedlock ble spilt av Gillian Anderson, alias Dana Scully i X-Files.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: