Very fun

Jeg så nyheter på tv i dag tidlig. Et av innslagene omhandlet en ulykke der en turistbuss var innblandet; seks personer omkom. Det ble ikke sagt så mye i innslaget, men det ble vist et filmopptak fra ulykkesstedet. Et kort, men sigende opptak. Kameraet zoomet inn på bussen som lå på siden i veikanten, nærmere bestemt på bakparten av bussen. Der stod det med meterhøye bokstaver “FUN TRAVEL”.

Very fun, indeed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: