Valgets kvaler

Monty Python på NRK2 eller karatetrening. Det var et hardt valg i dag. Jeg er sikker på at det at jeg gikk glipp av siste episoden av Monty, var en medvirkende faktor til at instruktøren kunne rose meg for mine spark og slag.
Spørsmålet er om mine evner for karate vil vise en støtt fallende kurve fremover — når jeg ikke lenger må få ut frustrasjonen over å gå glipp av Monty.

Vel, jeg finner sikkert noen erstatningsfrustrasjoner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: