Meditasjon

I dag avsluttet vi treningen med å meditere i et helt minutt. Vi skulle konsentrere oss om å se en flamme mens vi satt der med øynene lukket. Etterpå fikk vi vite at fargen på flammen var meget viktig. Hvorfor sa instruktøren derimot ikke noe om. Men vi skal øve hjemme.

Min var rød. Skal jeg være bekymret?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: