Nærtakende visjoner

“Kundedata og CRM støtte sin visjon” er overskriften på et A4-ark som er hengt opp på jobben. Visjoner er mer nærtakende enn jeg trodde …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: