Det utelukkende tredjes plen

6.
Poesi: En alternerende, mindre lineær logikk.

[…]

8.
Bildet av verden slik klassisk fysikk tegner den, er i konflikt med bildet slik kvanteteorien tegner det. Som A.S. Eddington sier: Vi bruker klassisk fysikk på mandag, torsdag, fredag, og kvanteteori på tirsdag, torsdag, lørdag.

9.
For Newton har eplet den forvirrende vanen å falle. I en annen form for forbindelse er Newton skubbet opp mot eplet som er i ro.

10. Kjærlighetens gravitasjon omfatter ambivalens.

—Espen Stuelands gjendiktning av Rosmarie Waldrops ord (fra Det utelukkende tredjes plen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: