En viktig bieffekt?

Jeg fikk utelukkende fjernet mandlene fordi jeg snorket — av for meg uforklarlige grunner er det nemlig mange som slutter å snorke når de får tatt mandlene. Jeg finner det derfor mer enn en anelse foruroligende at jeg våknet av at jeg snorket i dag tidlig. Det er bare skjedd én gang før. Kanskje mandelfjerningen hadde motsatt effekt av den tilsiktede.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: