Fordelen ved å ha bulket bilen

Etter dagens utflukt konstaterer jeg at det også har sine fordeler å ha en gedigen bulk i den ene forskjermen. Selv i skyggen der det kan være trangt om parkeringsplassene, blir det alltid en ledig plass på min høyre side, slik at jeg har god plass til å svinge ut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: