Enda en naturlov

Det finnes en helt tredje naturlov ifølge hvilken de tingene Murphy gjemmer for en akkurat når man trenger dem mest, dukker opp når man ikke trenger dem lenger.

Jo da, flytskjemaene dukket opp i dag da jeg gikk gjennom stakken med regninger jeg skulle betale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: