Fisking

For noen dager siden fikk jeg en svindel-e-post der avsenderen tilsynelatende var en større utenlandsk bank. Her var det snakk om seriøs phishing, som sikkert vil koste noen naive sjeler noen sure kroner (eller dollars), og slikt liker jeg selvfølgelig ikke. Hvem gjør vel det?

Så jeg gikk til Økokrims nettsider, for jeg mintes plutselig at jeg engang hadde lest at de oppfordret folk til å videresende nigeriabrev og slike ting til dem. Kanskje de hadde en e-postadresse spesielt til dette formålet, tenkte jeg, for ellers skulle man jo tro at de fort kunne drukne i tusenvis av videresendte phishingforsøk. Hvis jeg husket riktig da.

Jeg fant faktisk ingen slik informasjon på Økokrims nettsider, men jeg fikk enda en gang bekreftet at en snart førtiårig kaffeavhengig hjerne lever sitt eget liv inntil den har fått en hvis mengde av den mørke fluidumen å meske seg i. Da jeg kom til Økokrims sider og oppdaget at “Kontakt oss”-sidene ikke inneholdt noen e-postadresse spesielt til rapportering av scam og slikt, valgte jeg i min søken etter en slik, uten å tøve mange sekunder, først linken “Økonomisk kriminalitet” på hovedsiden, og dernest, like treffsikkert, “Fiskeri”. Ja, for man må vel gå ut fra at Økokrim snakker norsk. Ikke sant? Og man kan selvfølgelig ikke se helt bort fra at phisherne forsøker å manipulere det norske kvotereguleringssystemet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: