En plikt mindre

Jeg ser i min lokalavis at det nå skal velges meddommere for en ny fireårsperiode. For meg betyr det at jeg snart blir fristilt; jeg ble nemlig ved en liten inkurie valgt til meddommer for fire år siden. Jeg synes det er litt interessant å vite hvilke rettigheter jeg som danske bosittende i Norge har i forhold til nordmenn, så da jeg leste en artikkel om meddommere, sendte jeg av ren nysgjerrighet en e-post for å høre om utlendinger kan være meddommere. Jeg skrev ikke at jeg var interessert i å være meddommer, men spurte bare på generelt grunnlag uten å oppgi annen info om meg selv enn navnet mitt.

Mottakeren av e-posten min lå imidlertid ikke på latsiden, og fant ut fra navnet mitt ut av hvem jeg var og hvor jeg bodde. Da jeg dagen etter fikk svar, var det absolutt ikke noe generelt svar. Det stod veldig spesifikt at siden jeg var registrert i manntallet, kunne jeg være meddommer, og at jeg ville motta et brev i posten med et skjema jeg skulle returnere i underskrevet stand. Det er nok mangel på meddommere, tenkte jeg, men ettersom jeg også syntes det kunne være interessant å se hvordan domstolene fungerer i praksis, valgte jeg å akseptere min skjebne og bli meddommer for den kommende fireårsperioden.

Mitt kjennskap til hvordan domstolene fungerer, har imidlertid ikke blitt en tøddel bedre i de fire mellomliggende årene. Andre advarte meg på forhånd om at det er noe nær umulig å få fritak når man blir innkalt til en rettssak, men jeg har bare vært innkalt i to rettssaker. I den ene var jeg innkalt som varameddommer og trengte bare møte hvis en av de andre meldte forfall (hvilket ikke skjedde); i den andre fikk jeg selv lovlig forfall på grunn av sykdom.

Jeg fikk på forhånd vite at jeg måtte regne med å bli innkalt én til to ganger i året. Kan det være snakk om en aldri så liten diskriminering av utlendinger når jeg bare er blitt innkalt to ganger, eller har det vært færre rettssaker enn vanlig de siste fire årene? Hmm — jeg lurer på om jeg bare på trass skal melde meg til en ny fireårsperiode.

2 thoughts on “En plikt mindre”

 1. Følgende er sakset fra: http://www.meddommer.no/Hvem/Hvem_01.htm

  Meddommer – en tillitserklæring fra samfunnet

  “Ca. 1 % av Norges befolkning er valgt til dommerverv

  Å bli oppnevnt som meddommer er en tillitserklæring fra samfunnet. De folkevalgte i kommunestyret har utpekt deg som en av dem som de tror – og forventer – vil utføre vervet samvittighetsfullt, med respekt for alle involverte og med klokskap.

  Hadde nesten laget meg en button med teksten på 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: