Så lett slapp jeg ikke

Som nevnt tidligere skal det innen altfor lenge velges meddommere for en ny fireårsperiode; men jeg tok feil i at det betyr at jeg blir fristilt. Nei, så lett slipper jeg ikke. I dag lå det et brev fra bystyrets sekretariat og ventet i postkassen da jeg kom hjem fra jobb. Der fortalte de meg blant annet dette (uthevningen er bystyrets):

Etter forslag fra din bydel ble du i 2004 valgt av Oslo bystyre som meddommer til Oslo tingrett for perioden 1. mai 2004—30. april 2008.

I den sammenhengen uttaler domstolen “at de er godt fornøyd med meddommerne” i utvalget.

Det er meget viktig for Oslo kommune å opprettholde den gode kvaliteten blant meddommerne også i det nye utvalget.

Skryt har alltid vært gangbar mynt når noen skulle lokkes til å gjøre noe de egentlig ikke har lyst til. Og at domstolens uttalelse falt i sammenheng med at jeg ble valgt som meddommer, er jo veldig hyggelig. Enda hyggeligere hadde det selvfølgelig vært om de hadde uttalt det i forbindelse med den jobben jeg hadde gjort som meddommer (men det var selvsagt umulig, siden jeg ikke har så mye som stukket nesen innom tingretten).

Fortjent skryt eller ikke, det er i hvert fall den offisielle forklaringen på at Oslo kommune ønsker “å foreslå ovenfor[sic] Oslos bystyre” at jeg blir valgt til en ny periode. (Hvordan de fremlegger forslaget skal jeg selvfølgelig ikke blande meg i, men man skulle jo tro det ville få mer oppmerksomhet hvis de leverte det direkte til bystyret og ikke høyere oppe i terrenget enn bystyret befinner seg). Jeg trenger for øvrig bare svare på brevet dersom jeg ikke er interessert i vervet. Akkurat, ja. Det er visst ikke så let å finne noen som er interessert i å være meddommer. Men de forsøker; det skal de ha.

Si meg, er det en i bystyret som leser bloggen min?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: