Hjemmekontor er ikke alltid saken

På ett punkt føler jeg meg virkelig heldig med jobben min. Hjemmekontor er utbredt og akseptert. Likevel finnes det tider da jeg gjerne skulle vært på jobben frem for på hjemmekontoret. Utover selve det faktum at det er godt å omgås sine kolleger og ikke bare sitte alene hele dagen, så er det en annen viktig side ved saken: Når man er mye på jobben og lite på hjemmekontor, er det ensbetydende med at ens barn er friske.

Jeg har vært på hjemmekontor i dag, og jeg må nok også være det i morgen. Sukk …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: