Ekstra gratis?

Jeg fikk en liten boblemelding på Windows-delen av min Mac i dag. Der stod det at det var en oppdatering av Java som jeg burde installere. Da jeg klikket for å installere den, fikk jeg følgende melding opp i installeringsbildet:

To get a FREE copy of OpenOffice, the global standard in free Microsoft Office compatible productivity software, just click the More Information link below.

Og det skal friste meg fordi …? Jeg lurer litt, det må jeg innrømme. Jeg har hatt OpenOffice installert på både min egen og ungenes pc i flere år (og vil for øvrig anbefale det for alle som ikke har lyst å støtte Microsoft mer enn høyst nødvendig), og som det nesten fremgår av navnet, så er det ganske gratis (uansett om du installerer en Java-oppdatering eller gir blaffen i akkurat det). Men når man installerer Java, er OpenOffice altså tydeligvis ekstra gratis.

Vel, forklaringen på hvorfor Java plutselig fronter OpenOffice, finnes her. Jeg synes nå fortsatt det virker litt feil å reklamere for at OpenOffice er gratis som om det er en nyhet, når det har vært slik forever and ever, amen. Men det er nå bare meg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: