Press, lille frue

Når man oversetter tekster som er relatert til salg av kontorutstyr, og har fått beskjed om å følge en utlevert ordliste over programvareterminologi nøye, kan underholdningsverdien av oversettelsen fort bli større enn man hadde tenkt seg. Jeg noterer meg i alle fall at dette kontorutstyret må være særs levende, for ifølge ordlisten er kontorutstyrets “delivery date” det som på norsk heter en nedkomstdato.

Ouch. Godt det ikke er mitt avkom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: