Senterpartiet og den vanskelige ytringsfriheten

Hva hjertet er fullt av, løper munnen over med, sier vi der jeg kommer fra – og man skal høre mye før ørene faller av. Ørene (eller i dette tilfellet, øynene) mine sitter i beste fall litt løst etter at jeg i dag leste et typisk eksempel på en overløpende munn. Munnen tilhører Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, som kanskje selv ble litt forbauset da hun sa følgende i et forsøk på å forklare hvorfor blasfemisaken er blitt en belastning for regjeringen:


– Jeg var nødt til å sette foten ned. Det har blitt skapt et inntrykk av at vi vil innskrenke ytringsfriheten, noe som er selve grunnpilaren i Sps verdisyn. Dette kunne vi ikke leve med lenger.

– Sakset fra Aftenposten

Hvorfor de ikke kan leve med at det blir skapt et inntrykk av at de vil innskrenke ytringsfriheten, når en slik innskrenking er selve grunnpilaren i verdisynet deres, kan man jo lure litt på. Det er da alltid noe at de endelig har valgt å vedkjenne seg denne holdningen.

Jeg må uansett konstatere at Senterpartiets hjerte er fullt av helt andre ting enn jeg trodde …

… eller kanskje Navarsete bare burde lære seg litt om setningskonstruksjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: