Du vet at du er dansk når …

… du automatisk tolker overskriften “DSB MED KRASS KRITIKK AV JERNBANEVERKET” hos Aftenposten slik at de Danske Statsbaner kanskje blander seg litt vel mye opp i norske forhold.

DSB kritiserer Jernbaneverket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, hvem har vel hørt om det? *host*

Om det i det hele tatt heter en overskrift når det er litt overskriftspreget, men mer er en innledning til den egentlige overskriften, er en helt annen sak. Men hva er det ellers? En pre-overskrift? Jeg visste det sikkert en gang …
—-> Lagt i den voksende bunken med ting å sjekke når jeg er ferdig med de 4935 ordene jeg fortsatt mangler å oversette innen i morgen engang (med mindre en vennlig sjel avslører svaret innen).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: