Det umuliges kunst?

“Do not start or stop operating the [unit] with the power supply breaker turned ON or OFF.”

… står det i den brukerveiledningen jeg holder på å oversette. Uttrykket “det umuliges kunst” brukes gjerne om oversettelse, men det ser ut til å passe enda bedre her.
Riktig gjettet: Jeg oversetter en tekst som er skrevet på engrish (på tross av at jeg fikk forespeilet at den skulle være på engelsk). Og ja, engrish er en særs underholdende språkvariant. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: