Hei, …

Selv om kommareglene er som de er, og neppe blir endret med det første bare fordi jeg synser noe om dem, liker jeg fortsatt ikke at det skal være komma mellom «hei» og navnet på den man skriver til, i innledningen til et brev eller liknende (slik: «Hei, Ellen»). Det er forskjell på tiltale for å si det slik. Men ettersom jeg kjenner reglen, kan jeg heldigvis også tillate meg å bryte den – i det minste i privat korrespondanse.

Nå argumenterer Grammar Girl for at det også er slik på engelsk («Hi, Mignon»). Jeg forstår argumentasjonen (som også gjelder for dette lumske kommaet på norsk), men det ser ikke noe bedre ut på engelsk enn på norsk, spør du meg. Jeg synes faktisk det er hakket verre på engelsk, for der skal det jo også enten komma eller punktum etter innledningen («Hi, Ellen,»), men det er vel ikke annet å gjøre enn å notere seg at det faktisk er slik, og skrive videre (uten, i privat korrespondanse altså). Akk ja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: